OM STUDIEN
PSIPET är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas II-studie som undersöker effekten av psilocybin mot depression. Det är den första studien i sitt slag i Sverige.

I studien jämförs effekten av en dos syntetiskt tillverkat psilocybin tillsammans med psykologiskt stöd, med effekten av en dos av en aktiv placebosubstans tillsammans med psykologiskt stöd.

Intaget av psilocybin/placebo sker under övervakning av legitimerade psykologer enligt en särskild manual.
För att utvärdera effekten och öka förståelsen för hur behandlingen fungerar undersöks patienterna före, under och efter behandlingen med hjälp av psykiatrisk bedömning, skattningsformulär, magnetkamera (MR), provtagning av blod- och ryggmärgsvätska och positronemissionstomografi (PET).
I studien också ingår utöver förberedande undersökningar ett besök före dosering och tre besök efter dosering med legitimerade psykologer, för att optimera behandlingen.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm och är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.
Studien finansieras genom en donation från Osmond Foundation och sker i samarbete med Usona Institute.
Forskningshuvudman är Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Om du vill göra en intresseanmälan för att delta behöver du först registrera dig nedan och sedan svara på alla frågor på följande sidor.

Ansökan är lättast att göra via dator eller läsplatta med stor skärm
GDPR information och hur vi hanterar dina uppgifter
 
 
VÄLKOMMEN MED DIN INTRESSEANMÄLAN!
Under november och december 2022 kommer vi via telefon och epost kontakta dig som anmäler intresse om deltagande, och vars svar är förenliga med deltagande i studien. Hälsoundersökningar och förberedande aktiviteter kommer ske under september och oktober. Behandling planeras ske under oktober och november. Du som vill delta kommer alltså behöva kunna närvara vid ett tiotal besök på Karolinska i Solna och St Görans sjukhus på Kungsholmen under denna tid. Vår tidigare plan var att genomföra alla kontakter redan under september-oktober, men pga tekniska problem vid Karolinska Experimental Research and Imaging Center har vi tvingats ändra tidsplanen. Vi beklagar detta. /Johan Lundberg, Studieansvarig
 
Anmälningssidan tillfälligt stängd pga underhåll
Vi behöver uppdatera ett certifikat och håller därför anmälningssidan stängd till cirka 28 november.
 
Om du inte registrerat dig tidigare, klicka HÄR.
Om du redan är registerad, fyll i personnummer och sista siffrorna i ditt mobilnummer nedan.
En inloggningskod skickas till dig via SMS.
 
Personnummer (YYYYMMDDXXXX) Fyra sista siffrorna i ditt mobilnummer