OM STUDIEN
PSIPET är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas II-studie som undersöker effekten av psilocybin mot depression. Det är den första studien i sitt slag i Sverige.

I studien jämförs effekten av en dos syntetiskt tillverkat psilocybin tillsammans med psykologiskt stöd, med effekten av en dos av en aktiv placebosubstans tillsammans med psykologiskt stöd.

Intaget av psilocybin/placebo sker under övervakning av legitimerade psykologer enligt en särskild manual.
För att utvärdera effekten och öka förståelsen för hur behandlingen fungerar undersöks patienterna före, under och efter behandlingen med hjälp av psykiatrisk bedömning, skattningsformulär, magnetkamera (MR), provtagning av blod- och ryggmärgsvätska och positronemissionstomografi (PET).
I studien också ingår utöver förberedande undersökningar ett besök före dosering och tre besök efter dosering med legitimerade psykologer, för att optimera behandlingen.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm och är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.
Studien finansieras genom en donation från Osmond Foundation och sker i samarbete med Usona Institute.
Forskningshuvudman är Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Om du vill göra en intresseanmälan för att delta behöver du först registrera dig nedan och sedan svara på alla frågor på följande sidor.

Ansökan är lättast att göra via dator eller läsplatta med stor skärm
GDPR information och hur vi hanterar dina uppgifter
 
 
Frequently Asked Questions FAQ
Tack för att du vill vara med och stödja depressionsforskningen. Studien rekryterar löpande och varje ansökan räknas! PSIPET hemsidan är ibland mycket långsam. Vi arbetar med en lösning och hoppas på er förståelse. För att er anmälan ska bli giltig är det nödvändigt att ni ger er tid att besvara ALLA frågor i intresseanmälan. Vi har nedan samlat svaren på de vanligaste frågorna.
 
Hur kommer jag i kontakt med studiepersonalen?
Du kommer bäst i kontakt med oss genom att skicka ett email till psipetstudien@gmail.com. Studietelefonen är huvudsakligen till för studiens försökpersoner. Emailadressen är tänkt för mer allmänna frågor kring studien och rekryteringsprocessen och tänk på att inte maila några personliga eller medicinska uppgifter!
 
Jag har tekniska problem med anmälningssidan, hur gör jag?
Vår IT-ansvarige arbetar kontinuerligt med att uppdatera hemsidan och lösa de tekniska problem som uppstår. Det du kan göra är att skicka ett email till psipetstudien@gmail.com och bifoga felmeddelandet och/eller en screenshot.
 
Jag har fått ett mail att jag är en tänkbar kandidat för att delta i studien, vad händer sen?
Vi granskar alla ”godkända” intresseanmälningar manuellt, detta tar i normalfallet ca 1-2 veckor. Därefter återkommer vi per mail med besked kring om deltagande är aktuellt eller ej.
 
Kan jag anmäla mig till studien fler än en gång?
Nej, av olika skäl kan man bara anmäla sig till studien en gång.
 
Hur fungerar urvalet?
När Du besvarat frågorna på hemsidan får du ett automatiskt mailsvar som informerar dig om du har gått vidare i studien. Därefter granskas din intresseanmälan manuellt, detta tar uppemot 1-2 veckor. Efter detta får du ett mail med instruktioner. Tänk på att patienter rekryteras löpande och inte enligt ”först till kvarn”-principen.
 
Hur vet jag om jag har förutsättningar för att delta i studien?
Du fyller i frågeformulären på rekryteringshemsidan och därefter kommer studieläkare göra en bedömning om du är lämplig för deltagande. Om det finns relevanta uppgifter som du inte får möjlighet att delge i formulären kommer detta om aktuellt att kunna göras per telefon om du går vidare från det första steget.
 
Jag bor långt bort, kan jag delta i studien ändå?
Det är mycket viktigt att studiedeltagarna fullföljer studien. Eftersom studien innefattar så många fysiska besök kommer vi att prioritera kandidater bosatta i närområdet dvs. Stockholm med omnejd. Ytterligare en aspekt är den pågående pandemin där långa resvägar i nuläget inte är att rekommendera.
 
Jag mår verkligen inte bra psykiskt och behöver hjälp omedelbart, kan jag delta i studien?
Om du mår mycket psykiskt dåligt, har starka självmordstankar eller av andra skäl har ett trängande vårdbehov så skall du inte delta i studien utan istället ta kontakt med din vårdgivare. Detta då det inte finns några garantier för att du som deltagare är hjälpt av studien och eftersom studien är förknippad med vissa väntetider.
 
Jag har fått ett mail om att jag inte är lämplig att delta i studien, men jag vill gärna vara med ändå?
För att delta i studien måste du uppfylla strikta inklusionskriterier och studiens exklusionskriterier får inte vara uppfyllda. Detta innebär att om du fyllt i formuläret och sedan fått ett autosvar att du inte är lämplig för deltagande så kan du av olika skäl inte delta i studien. Det kan vara av medicinska skäl eller att du inte hör till den noga definierade målgrupp som studien riktar sig till. Du kan inte ändra dina svar i efterhand för att komma med i studien! Vi kommer inte att göra individuella prövningar av personer som efter att ha fyllt i webscreeningen bedömts olämpliga att delta i studien.
 
Hemsidan är långsam
PSIPET hemsidan är ibland mycket långsam. Vi arbetar med en lösning och hoppas på er förståelse. För att er anmälan ska bli giltig är det nödvändigt att ni ger er tid att besvara ALLA frågor i intresseanmälan.
 
Om du inte registrerat dig tidigare, klicka HÄR.
Om du redan är registerad, fyll i personnummer och sista siffrorna i ditt mobilnummer nedan.
En inloggningskod skickas till dig via SMS.
 
Personnummer (YYYYMMDDXXXX) Fyra sista siffrorna i ditt mobilnummer